is media

Poslouchej rádio Menu

Ozvučení restaurace Ozvučení prodejny Ozvučení supermarketu

Jak ozvučit supermarket nebo výrobní podnik?

Dexon supermarket

Ozvučení supermarketu nebo výrobního podniku má své dva základní rysy – obvykle 2 až 6 zón a vždy jednu nebo dvě velké (rozlehlé) zóny s potřebou většího počtu reproduktorů a tím pádem i výkonu. Proto je vhodné ozvučení provádět výlučně v tzv. vysokoimpedančním 100 V režimu.

Není to ale jen tak jednoduché. Z hlediska tzv. požární bezpečnosti stavby, musíme pročíst požární zprávu, v které nalezneme způsob evakuačního ozvučení, tzv. domácího, evakuačního, požárního rozhlasu nebo tzv. hlasového výstražného systému (angl. zkratka VACIE). Co tedy k buzení sítě reproduktorů použít?

Případ „plné evakuace“ – hlasový výstražný systém (evakuační rozhlas). V podstatě se jedná o nejstriktnější záležitost podle standardů EN 54–4 až EN 54–24. Je to ucelený systém, který nemá smysl, zde detailně rozebírat, jelikož se mu věnují jiné články. Doporučujeme využít Hlasový výstražný systém Tutondo. Byť je to systém striktně zálohovaný a dohlížený, máme možnost do něj provádět běžná hlášení a pouštět podkresovou hudbu, samozřejmě s tou nejnižší prioritou (evakuace má prioritu nejvyšší).

Případ „malé evakuace“. Časté jsou také případy, kdy v požární zprávě je zmíněna automatika akustického vyhlašování požáru, a také může být zmíněna možnost manuálního akustického vyhlašování či řízení evakuace. Toto vše nemusí být ale provedeno kompletně podle výše uvedených norem. Těmto požadavkům vyhoví rozhlasová ústředna MA 412, jež lze napojit na EPS a zautomatizovat v ní evakuační hlášení. Výhodu má také v tom, že do každé za čtyř zón můžeme pouštět různá hlášení, nebo různou podkresovou hudbu. Dalším výrobkem je rozhlasová ústředna ZA 6240 nebo ZA 6480. I u těch automatiku provedeme pomocí vestavěného modulu EM 600 K dispozici mají 6 zón a celkový výkon 240 nebo 480 W.

Případ bez evakuace. Toto je pro nás nejsnadnější případ. Řešíme vlastně klasické ozvučení a rozhlasovou ústřednu nebo zesilovač volíme podle požadovaného komfortu a počty použitých reproduktorů, tudíž celkového požadovaného výkonu. Použitelnými modely (lišící se výkonem) jsou JPA 1182, 1302, 1652. Tyto umí směšovat a umí budit 3 zóny (např. sklad, prodejní plochu a kanceláře) tímž signálem. Sofistikovanějším řešením je použít tzv. maticovou rozhlasovou ústřednu JPA 1600. Ta směšuje, zesiluje a umí budit až 6 zón s výkonem 6×100 W, ale navíc v každé zóně může hrát jiná hudba.

I když vybereme hodně výkonnou rozhlasovou ústřednu, JPA 1652 s výkonem 650 W, nebo JPA 1600 s výkonem 6×100 W, nemusí to stačit. Supermarket, ale i výrobní část či skladiště větší firmy jsou opravdu již velké prostory, navíc s hlukem (který musí být „přehrán“) a navíc s vysokým stropem. Proto, jak ukazuje schéma níže, danou zónu musíme posílit koncovým zesilovačem.

Všimněte si také, že na rozhlasovou ústřednu je napojeno několik přepážkových mikrofonů. Potřeba častých provozních hlášení z různých míst je zde opodstatněná.

Vývoj v rozhlasových ústřednách a zesilovačích jde ale stále kupředu. Tím nejmodernějším řešením ozvučení, je ozvučení digitální po počítačové síti. Proto výše uvedené ústředny a posilující zesilovače můžete pořídit ve verzi IP a pak je snadno ovládat přes počítač, přehrávat internetová rádia, volat do nich, plánovat znělky a spuštění, mít spoustu aplikací a mnoho dalšího.

Nyní k výběru reprosoustav. Začněme tím jednodušším a to je zázemí, tedy kanceláře a spíše ty menší prostory. V případě nástěnného provedení, volíme jako reprosoustavy obvykle SP 412 nebo SP 512 s konzolou. Lacinější modely nalezneme v řadě nástěnných plastových skříněk ARS xxx, nebo v řadě dřevěných SPT xxx.

V případě stropní instalace, volíme tzv. podhledové reproduktory, jak již název napovídá. Pro kvalitní ozvučení doporučujeme oblíbené výkonné podhledové reproduktory RP 122 s transfor­mátorem.. Jejich zvuk je kvalitní při malé i hlasité reprodukci. Laciné, avšak stále příjemné a vyvážené stropní ozvučení, provedeme pomocí reproduktorů RPT 102, RPT 92, RP 81×81, nebo RP 91.

Ozvučovaný areál obvykle zahrnuje i venkovní prostory (rampy, sklady, parkoviště), které se nazvučují pomocí DPT 6×x, což jsou vlhkuodolné doširoka hrající reprosoustavy, nebo pomocí reentrantních reproduktorů SC xxAH (tlampačů), které naopak hrají s úzkou směrovou charakteristikou do dálky.

Poslední ozvučovanou částí je část nejrozsáhlejší. U supermarketu je to samotná prodejní plocha. Ta doslova „trpí“ vysokým stropem. Slovo „trpí“ je zde na místě. Atmosféra nakupování je rozhodně horší (studenější) a ozvučení takového prostoru je komplikovanější. Vyvarujeme se typické chyby, kdy někde nahoře v 6 metrech u stropu jsou namontovány „bedýnky“, a tak zvuk dole je nepříjemný, nesrozumitelný a studenou atmosféru prodejny ještě více podpoří. Jaké je tedy řešení? Musíme použít tzv. závěsné reprosoustavy RPT 83Z nebo větší RPT 113Z. Vzhledově připomínají bílé koule (interiér nerušící) a visí ze stropu v potřebné výšce, např. 3 – 4 m a rozestupu kolem 6–10 m, blíže v tomto článku. Reprosoustavy instalujeme tam, kde je pohyb lidí, zbytečně ne nad regály, ale právě že do uliček mezi nimi. Platí, že čím více ozvučení má být vyváženější, tím více malých reproduktorů musíme instalovat. Jinak řečeno, nejhorší případ nejméně vyváženého ozvučení, je jedna velká reprosoustava na velký prostor.

U výrobního podniku je nejrozsáhlejší ozvučovanou částí dílenský výrobní prostor nebo skladiště. To znamená hluk. Ozvučení musí být hlasité a nasměrované na konkrétní místa, kde je obsluha strojů a dělníci. Zvolíme proto tzv. zvukové projektory řady CSP. Je-li potřeba úzké směrovosti a hlasitosti ještě větší, zvolíme tzv.reentrantní reproduktory řady SC nebo TC, lidově zvané „tlampače“.